Lịch khai giảng SPSS và EVIEW

Logo Ngang thang 7 x800

19/7 Khai giảng lớp Luận Văn Cao Học sử dụng công cụ SPSS hoặc STATA/EVIEW tháng 7/2018

Đáp ứng yêu cầu của Học viên Cao Học Kinh Tế cần biết tốt nhất các bước thực hiện & kiến thức định lượng để hoàn thành 1 bài luận văn Cao Học hoàn chỉnh. Tâm Việt Nam khai giảng lớp Luận Văn Cao Học ứng dụng Công cụ SPSS  hoặc STATA/EVIEW như sau: I. […]

admin 16-07-2018 Cách đây 4 months trước

Lịch khai giảng anh văn đầu ra cao học

avdradot20

Lớp Ôn Anh Văn Đầu Ra Cao Học UEH đợt 2 năm 2017 đảm bảo đậu cao

Vì sao Học Viên Cao Học K26 nên thi Anh Văn Đầu Ra đợt thi ngày 8/10/2017. Học hành là không chờ đợi. Nếu được thi sao ta  phải chờ ? Anh Văn Đầu Ra được xem là 1 môn học & được tính vào bảng điểm của khóa học Cao Học. Trước khi nộp […]

admin 20-08-2017 Cách đây 1 year trước